Amaçlar

01

İktisat ve ilgili alanlarda öğrenim gören öğrencilerin öğrencilik dönemlerinde bilgi ve becerilerinin artırılmasına katkı sağlamak, mesleki kabiliyetlerini artıracak çalışmalara aktif katılımlarını teşvik etmek ve öğrencilere profesyonel hayata geçişlerinde destek sunmak.

02

Politika yapıcılar ve karar alıcılar için yeni ve alternatif çözüm önerileri sunabilen, politika önerileri geliştirebilen ve mevcut politikalar üzerinde analitik değerlendirmeler yapabilen mekanizmalar geliştirecek faaliyetler düzenlemek.

03

Özel sektör ile bürokrat ve siyasilerin etkin iletişimine olanak sağlayarak ekonomik verimliliğin ve rekabetçiliğin artırılmasına katkı sağlamak.

04

Uluslararası alanda faaliyet gösteren benzer kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek.

05

Ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeleri takip ederek yeni ve etkin ekonomik uygulama ve düşüncelerin geliştirilmesine katkı sağlamak.

06

Gelişen ekonomilerdeki ekonomik problemlerin çözümüne ilişkin politika önerileri hazırlamak ve bunların çok taraflı iş birlikleri geliştirmek yoluyla hızlı bir şekilde uygulanmasına katkı sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak.

07

Üniversiteler ve araştırma merkezleri ile politika yapıcılar arasında daha yakın iş birliği alanları tespit etmek ve desteklemek.

08

Gerektiğinde kamu ve özel sektör temsilcilerine danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak.

09

Özel sektör ile üniversite ve araştırma merkezleri arasında daha etkin bir iletişim ortamının sağlanması ve ekonomik ve teknik araştırmalarda iş birliği ortamlarının geliştirilmesine katkı sağlamak.

İktisat Halkası

0