Burs Başvuru Koşulları

2021-22 Eğitim Öğretim yılı burs başvuruları sona ermiştir. İlginiz için teşekkür eder, eğitim hayatınızda başarılar dileriz.

Burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler https://iktisathalkasi.com web sayfasından başvuru yaparlar. Bu başvurular arasından asil ve yedek olmak üzere bursiyer seçimi yapılır. Burs kazananlar en geç bir hafta içerisinde İktisat Halkası Uluslararası Ekonomi Politikaları Araştırma Derneğiyönetimince talep edilen belgeleri dernek yönetimine teslim ederler veya posta ile gönderirler.

BAŞVURU KOŞULLARI:

 • Ankara’da bir üniversitede İşletme, İktisat, Bankacılık ve Finans, Uluslararası Ticaret, Ekonometri ve Maliye bölümlerin ya da türev bölümlerin birinde lisans öğrencisi olmak,
 • Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
 • Ara sınıflar için: 
  • Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3 olmak,
  • Bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak ve
  • 1 taneden fazla başarısız dersi bulunmamak,
 • Bursa başvuracak öğrenci adaylarının aşağıda sıralı alanlarda çalışma isteğinde olması burs seçiminde tercih nedeni olacaktır. Bu alana ilgi duyan öğrencilerin ilgili oldukları alanla ilgili mevcut çalışmaları (eğitim, sertifika vb.) ve gelecek projeksiyonları hakkında bir metin yazmaları beklenmektedir. İlgili Alanlar;

Dijital Ekonomi, Savunma Ekonomisi, Sağlık Ekonomisi, Enerji Ekonomisi, İnovasyon ve Yoksullukla Mücadele

 • Derneğin belirlediği öncelikli alanlarda yapacağı eğitim ve seminer faaliyetlerine katılmak, gerektiğinde ilgili projelerde görev almak.

BURSUN ÖDEME ŞEKLİ

Burslar aylık olarak ödenir (8 ay boyunca ödenir). Burs başvuruları her yıl her bursiyer için yeniden değerlendirilir.

BURS ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLERİN TEMİN ETMESİ GEREKEN EVRAKLAR

(YENİ BURSİYERLER İÇİN)

 • Öğrenci belgesi,
 • Transkript
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği (ailenin tamamı için),
 • Yabancı uyruklu öğrenciler için pasaport fotokopisi,
 • Adli Sicil Kaydı
 • Varsa okuyan kardeşlere ait öğrenci belgesi,
 • Ailede çalışanlar varsa bağlı oldukları iş yerinden alacakları gelir durumunu gösterir belge,


Burs Başvurusunda İstenen Belgelere İlişkin Detaylar

Adayların başvurularının geçerli olabilmesi için aşağıda listelenen belgelerin tümünü son teslim tarihine kadar mail yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Belgelerin eksik iletilmesi durumunda adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

 • Belgelerin dijital ortamda temini için e-Devlet, kayıtlı olduğunuz Yükseköğretim Kurulu’nun size ait olan öğrenci sistemi gibi resmi kanallar kullanılmalıdır.
 • Belgelerin barkodlu özelliği varsa, barkodlu olarak alınmalı ve belge üzerinde belgenin kimin adına olduğu bilgisinin görünmesine dikkat edilmelidir.
 • Tüm belgeler son 3 ay içinde alınmış̧ olmalıdır.
Öğrenci BelgesiAkademik yıl için öğrenci durumunuzu gösterir barkodlu belge. Bu belgenizi E–Devlet Kapısı ® Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ® Öğrenci Belgesi Sorgulama ekranından alabilirsiniz.https://www.turkiye.gov.tr/yok-ogrenci- belgesi-sorgulama
TranskriptAkademik yıl için başarı durumunuzu gösterir barkodlu/e-imzalı veya ıslak imzalı belge. 1)  Barkodlu/e-imzalı belgeye kayıtlı olduğunuz Yükseköğretim Kurulu’nun size ait olan öğrenci sisteminden ulaşabilirsiniz. 2)  Barkodlu/e-imzalı belge temin edemeyen adaylar ise okulların öğrenci işlerinden ıslak imzalı belgeyi temin edebilirler. 
Vukuatlı Nüfus Kayıt ÖrneğiBu belgenizi E – Devlet Kapısı ® Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ® Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Belgesi Sorgulama ekranından barkodlu alabilirsiniz. Sorgulamayı yaparken belgede tüm aile bireylerinin görünmesi için “Nüfus Kayıt Örneği Tipi”ni “Nüfus Aile” olarak işaretlemeniz gerekir.https://www.turkiye.gov.tr/nvi-nufus-kayit- ornegi-belgesi-sorgulama
Gelir Beyan Edici BelgelerAnne, baba ve adayın kendisi için, bu kişilerden herhangi biri ya da hepsi çalışmıyor olsa bile, ayrı ayrı olmak üzere; 1)  4A, 4B ve 4C hizmet dökümlerinin tümünü̈ kapsayan, E-Devlet Kapısı ® Sosyal Güvenlik Kurumu ® SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ekranından Hizmet Dökümü Türü: Tüm SGK Uzun Vade Hizmet (barkodlu) Dökümü. 2)  Gelir vergisine tabi serbest meslek sahibi olanların ise, yukarıdaki belgeye ek olarak, E–Devlet Kapısı ® Gelir İdaresi Başkanlığı ekranından E-Vergi (barkodlu) Levhası. 3)  Emekliler için aylık maaşı gösteren belge.4A, 4B ve 4C hizmet dökümlerinin tümünü̈ kapsayan tüm SGK Uzun Vade Tescil ve Hizmet dökümü için: https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve- hizmet-dokumu  E-Vergi Levhası için: https://www.turkiye.gov.tr/e-vergi-levhasi- sorgulama Emekli aylık maaş̧ belgesi için: https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik- bilgisi
Nüfus Cüzdanı FotokopisiÖn ve arka yüzey olarak çekilmiş nüfus cüzdan fotokopisi/fotoğrafı. 

İktisat Halkası

0