Çalışma ve İş Birliği Alanları

Eğitim ve Danışmanlık

Teknik İş Birliği ve Koordinasyon

Analitik ve Bilimsel Çalışmalar

Bu alanda yapılacak faaliyetlerin temel hedef grupları öğrenciler, genç akademisyen, girişimci ve bürokratlar olmakla birlikte politika yapıcılar ve özel sektör temsilcileri de bu kategorideki faaliyetler kapsamında dolaylı ya da doğrudan bu gruptaki faaliyetlerden istifade edebilirler. Bu bağlamda, aşağıda belirtilen çerçevelerde çalışmaların yapılması planlanmaktadır.

 • Öğrenciler için eğitimde uzmanlık alanları için yönlendirmeler ve kariyer danışmanlığı;
 • Öğrenciler için takviye ders ve kursların düzenlenmesi;
 • Öğrenciler ve genç akademisyen için lokal iktisat halkası çalışmalarının teşvik edilmesi ve yıllık toplantılar ile bir araya getirilmesi;
 • Öğrenciler ve genç akademisyen, girişimci ve bürokratlar için kısa dönemli sertifika programlarının düzenlenmesi;
 • Öğrenciler ve araştırmacılar için merkezi bir kütüphane kurulması;
 • Başarılı öğrenciler için burs ve staj olanakları sağlanması;
 • Uluslararası kariyer günleri düzenlenmesi;
 • Öğrenciler için uluslararası sınavlara hazırlık ve yurtdışı eğitim danışmanlığı verilmesi;
 • Türkiye’de öğrenimlerine devam eden yabancı uyruklu öğrencilerin desteklenmesi;
 • Kamu ve özel sektör kurumlarına teknik danışmanlık sunulması ve ihtiyaç duyulan alanlarda çözüm ortaklıklarının kurulması.

Bu alanda yapılacak iş birliği ve koordinasyon faaliyetlerinin temel hedef grupları ulusal ve uluslararası araştırma merkezleri, üniversiteler, kamu ve özel sektör kurum ve temsilcileridir. Bu kapsamda aşağıda belirtilen çerçevede çalışmalar yapılması planlanmaktadır.

 • Uluslararası araştırma merkezleri ile üzerinde uzlaşılan konularda ortak çalışmalar yapılması;
 • Ortak seminer ve konferanslar;
 • Ortak araştırma ve raporlar;
 • Tanıtıcı gezi ve sosyal programlar;
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile teknik alanlarda ortak çalışmalar yapılması;
 • Merkez bankası, ekonomi bakanlığı, gümrük ve ticaret bakanlığı, maliye bakanlığı, dış ticaret müsteşarlığı, hazine müsteşarlığı, SPK, BDDK, Borsa İstanbul başta olmak üzere ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla teknik anlamda görüş alışverişlerinin sağlanması ve öğrenci ve özel sektör temsilcileri ile buluşmaların temin edilmesi;
 • Yukarıda bahsi geçen kurumlara tanıtıcı ziyaret programlarının düzenlenmesi (daha çok öğrenciler ve yeni mezunlar için);
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının projelerinde aktif olarak yer almak;
 • Talep edilmesi halinde teknik destek verilmesi ve raporların hazırlanması;
 • Özel sektör ile ortak çalışmalar yapılması;
 • Özel sektör sorunlarının kamu ve akademi alanında dile getirilmesi ve sorunların çözümüne katkı sağlanması;
 • Talep edilmesi halinde danışmanlık hizmetleri sunulması;
 • Özel sektörü, ihtiyaç duyduğu nitelikte yerli ve yabancı uyruklu öğrenciler ile buluşturmaya yönelik staj programlarının düzenlenmesi.

Analitik ve bilimsel çalışmaların hedefi ekonomi politikalarında yönlendirici nitelikte görüş ve önerilerin ortaya konabilmesidir. Bu kapsamda aşağıda belirtilen çerçevelerde çalışmalar yapılması planlanmaktadır.

 • Üniversiteler ile iş birliği halinde mevcut ekonomi politikalarının değerlendirilmesi ve gerektiğinde alternatif politika önerilerinin sunulması;
 • Bilimsel ve teknik araştırma ve raporların hazırlanması;
 • Periyodik olarak ulusal ve uluslararası güncel ekonomi politikaları değerlendirme raporlarının hazırlanması.

İktisat Halkası

0