Dijital Ekonomi

ODAK ALANLAR

DİJİTAL EKONOMİ

Küresel ekonomi, ekonomik faaliyetlerin organizasyonunu kökten değiştiren bir dijital dönüşüm geçirmektedir. Temel yenilikler (yarı iletkenler, işlemciler), çekirdek teknolojiler (bilgisayarlar, telekomünikasyon cihazları) ve sağlayıcı altyapılarda (internet ve telekom ağları) yaşanan hızlı gelişmelerle yönlendirilen dijital araçlar, üretim süreçlerinde ve hizmet sunumlarında giderek artan bir rol oynamaktadır. İktisat Halkası, gelecekteki ekonomik gelişmelerde söz konusu dijital dönüşümün önemini fark etmekte ve bunu altı odak alanından birisi olarak ortaya koymaktadır. Bu çalışma laboratuvarında, temel olarak aşağıdaki konular etrafında çalışmalar yürütmek amaçlanmaktadır.

Nesnelerin İnterneti

Yapay Zeka

Siber Güvenlik

3D Yazıcılar ve Dijital Arz Ağları

Otomasyon, Robotlar ve Mesleklerin Geleceği

Büyük Veriler ve Bulut Bilişim

Finansal Teknolojiler ve Blok Zincir Teknolojileri

Endüstri 4.0

İktisat Halkası

0