Hakkımızda

Tarihçe

İktisat Halkası ilk olarak 1997 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinden oluşan bir grubun başlattığı, ilerleyen dönemlerde ise farklı üniversitelerden öğrencilerin çalışmalara dâhil olmasıyla kapsamını genişleten bir bağımsız düşünce ve araştırma platformudur. Bu platform altında yapılan çalışmalarla öğrenciler özgün bir iletişim ve etkileşim ağı içerisinde sadece özgün düşünce ve fikirler geliştirmek ve kendi alanlarıyla ilgili profesyonel gelişim sağlamakla kalmayıp, iş hayatına geçişte de platformun önemli katkılarından istifade etmişlerdir. 

İlerleyen dönemlerde dernekleşme faaliyetlerini tamamlayan İktisat Halkası Platformu çalışma alanlarını genişletmenin yanı sıra, bütün bu kazanımları daha ileri seviyelere taşımak ve ekonominin bütün alanlarına ilişkin bilgi paylaşımını ve tecrübe aktarımını kurumsallaştırmayı hedeflemektedir. Özellikle kamu, özel sektör ve üniversiteler arasında iş birliği alanlarının tespit edilerek etkin bir ağın oluşturulması ve böylece çözüm ortaklıklarının inşa edilmesi ile karar alma süreçlerine aktif katılımın sağlanması bu platformun hedefleri arasındadır. Nihayetinde, bilgi ve tecrübe paylaşımı odaklı bir sosyal etkileşim ağı kurmayı hedefleyen İktisat Halkası Derneği, kamu – özel sektör – üniversite iş birliği alanlarında önemli aktörlerden biri olmayı amaçlamaktadır.

foto2 (iktisathalkasi)

İktisat Halkası

0