İnovasyon

ODAK ALANLAR

İNOVASYON

Sürekli olarak yeni fırsatlar ve tehditlerle karşı karşıyayız. Ortaya çıkan tehditlere doğru tepki verme ve fırsatları doğru kullanma yeteneği, yenilikçi düşünmeyi gerektirir. İktisat Halkası yenilikçi ve yaratıcı düşünmeyi teşvik etmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda İktisat Halkası öğrencilere yenilikçi fikirlerini ve projelerini ifade etme ve bunları daha geniş bir kitleyle tartışma fırsatı sağlayarak, politika oluşturmada farklı bir açıdan bilgi oluşumunu desteklemeyi amaçlamaktadır. Dolayısıyla bu odak alanı daha çok genç iktisatçıları yeni ortaya çıkan tehditlere ve fırsatlara alternatif perspektifler üretmeleri için onları alışılmadık şekilde düşünmeye teşvik etmek ve yüksek sesle düşünmelerine yardımcı olacak faaliyetleri hedeflemektedir.

Bu odak alanı, yenilikçi düşünceyi desteklemek için aşağıdaki faaliyetleri kapsamayı amaçlamaktadır.

Sektörel İnovasyon Kulüpleri

Makale Yarışmaları

Çalıştay ve Seminerler

Bloglar

Yayınlar

İktisat Halkası

0