Makale Yarışması

Konu: Küresel Ekonominin Dönüşümü, Riskler ve Fırsatlar – 2040 Vizyonu

MAKALE SON TESLİM TARİHİ: 31.03.2021

İlgili Tematik Başlıklar

Dijital Ekonomik Dönüşüm

Kamu Sağlığı ve Sağlık Ekonomisi

Savunma Teknolojisi ve Ekonomisi

Enerji Kaynakları ve İklim Değişikliği

Yoksulluk İle Mücadele

Ödül

Birinci Makale: 3.000 TL

İkinci Makale: 2.000 TL

Üçüncü Makale: 1.000 TL

Yarışma kapsamında yukarıda verilen konu başlıkları etrafında hazırlanmış özgün makaleler beklenmektedir.

İktisat Halkası

0

Scroll Up