Sağlık Ekonomisi

ODAK ALANLAR

SAĞLIK EKONOMİSİ

Gelişmiş bir sağlık sistemi iyi işleyen bir toplum ve ekonominin varlığı için çok önemlidir. Gelişmiş bir sağlık sistemi insan sermayesinin oluşmasında ve yüksek yaşam standardına ulaşmada önemli roller oynamaktadır. Bu bakımdan zengin toplumların daha sağlıklı bir nüfusa sahip olmaları hiç de şaşırtıcı değildir.  Benzer şekilde, yoksulluk ve düşük yaşam beklentisi, genellikle sağlık krizini önleme ve bunlara müdahale etme konusunda kritik destek sağlama kapasitesinden yoksun olan kötü sağlık sistemlerinin bir sonucudur. Günümüzde yaşanan COVID-19 salgını sürecinde yetersiz sağlık sistemlerinin ne gibi ekonomik ve insani etkileri olabileceği herkesçe müşahede edilmiştir. Öte yandan, bir sağlık krizine müdahale etmenin ekonomik maliyeti, krizlere karşı dayanıklılığı artırmak için yapılacak yatırımların maliyetinden her zaman daha yüksek olmuştur. Bu nedenle, İktisat Halkası sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi ve bunların muhtemel ekonomik etkilerini öncelikli altı alan arasına almaktadır. 

Bu tematik alan altında temel olarak aşağıdaki konular ele alınacaktır.

Sağlık Hizmetleri

Sağlık Teknolojileri

Sağlık Altyapıları

Sağlık Finansmanı

Sağlık Çalışanları

İktisat Halkası

0