Savunma Ekonomisi

ODAK ALANLAR

SAVUNMA EKONOMİSİ

Tarihsel olarak bakıldığı zaman savunma sanayisinde ortaya çıkan yeniliklerin ekonominin diğer alanlarında kullanılan birçok teknolojiye öncülük ettiği görülür. Diğer yandan devletlerin AR-GE harcamalarının çoğunu askeri amaçlı faaliyetlere yönlendirdikleri gözlemlenmektedir. Örneğin, 1980’li yıllarda ABD’de kamu AR-GE harcamalarının yaklaşık %30’u askeri amaçlı teknolojilerin geliştirilmesi için ayrılmıştır. Bu faaliyetler sonucu savunma sanayii ile ilgili ortaya çıkan teknolojiler yalnızca savunma endüstrilerini ilerletmekle kalmaz, aynı zamanda ekonomik büyüme ve gelişmeyi teşvik edecek olan sivil endüstrilerin üzerine de yayılırlar. İktisat Halkası, tarımdan uzay endüstrilerine kadar geniş bir ekonomik sektörler kümesinde teknolojik gelişmeyi teşvik etmedeki önemli rolünü göz önünde bulundurarak, savunma teknolojilerini ve endüstrilerini altı ana odak alanı arasına dahil etmektedir.

Bu bağlamda, aşağıdaki temalar ele alınacaktır.

Savunma Endüstrilerinde Teknik İlerleme ve Sivil Endüstrilere Yayılma

Hipersonik, Elektromanyetik ve Biyolojik Savaş Tehditleri

Barış Ekonomisi ve Çatışmanın Maliyeti

Havacılık ve Uzay Endüstrileri

Silah Endüstrisi ve Silah Ticareti

Dijitalleşme ve Siber Güvenlik

Otonom Teknolojiler

İktisat Halkası

0