Yoksulluğun Azaltılması ve Kalkınma Ekonomisi

ODAK ALANLAR

YOKSULLUĞUN AZALTILMASI VE KALKINMA EKONOMİSİ

Yoksulluğun azaltılmasında kaydedilen ilerlemelere rağmen, milyonlarca insan hala önemli bir gelir kısıtı ve üretken kaynaklara sınırlı erişim sorunlarıyla karşı karşıyadır. Bunun da ötesinde yoksulluk sınırında ya da bu sınırın altında yaşayan insanlar açlık ve yetersiz beslenme, eğitim, sağlık ve diğer temel hizmetlere yetersiz erişim, ayrımcılık, dışlanma ve karar alma sürecine katılımdan yoksun olarak yaşamaktadırlar. Her bir bireyin iyi bir yaşamı hak ettiği ilkesinden hareketle, İktisat Halkası, küresel düzeyde yoksulluğun ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetleri önemsemekte, ancak alınan önlemlerin yoksulluğun olmadığı bir dünya için yeterli olmadığını da gözlemlemektedir. Bu bağlamda İktisat Halkası, yoksulluğun azaltılmasını altı ana odak alanından birisi olarak ele almaktadır.

Bu tematik alan altında aşağıdaki konuların da yer aldığı geniş kapsamlı konular ele alınacaktır.

 

İnsan Sermayesinin İnşası

İnsani Yardım ve Yenilikçi Finans

Müteşebbisliğin Desteklenmesi

Temel Hizmetlere Erişimi İyileştirici Stratejiler

Ekonomik Olarak Dezavantajlı Grupların Sorunlarının Ele Alınması

Güvenlik Açıklarının Azaltılması, Afetler ve Çatışmalara Karşı Direnç Oluşturulması

İktisat Halkası

0