Çalışma ve İş Birliği Alanları

Belirtilen amaç ve hedeflere yönelik olarak faaliyet alanları üç farklı kategoride tasarlanmıştır.

Eğitim ve Danışmanlık

Bu alanda yapılacak faaliyetlerin temel hedef grupları öğrenciler, genç akademisyen, girişimci ve bürokratlar olmakla birlikte politika yapıcılar ve özel sektör temsilcileri de bu kategorideki faaliyetler kapsamında dolaylı ya da doğrudan bu gruptaki faaliyetlerden istifade edebilirler. Bu bağlamda, aşağıda belirtilen çerçevelerde çalışmaların yapılması planlanmaktadır.

Teknik İş Birliği ve Koordinasyon

Bu alanda yapılacak iş birliği ve koordinasyon faaliyetlerinin temel hedef grupları ulusal ve uluslararası araştırma merkezleri, üniversiteler, kamu ve özel sektör kurum ve temsilcileridir. Bu kapsamda aşağıda belirtilen çerçevede çalışmalar yapılması planlanmaktadır.

Analitik ve Bilimsel Çalışmalar

Analitik ve bilimsel çalışmaların hedefi ekonomi politikalarında yönlendirici nitelikte görüş ve önerilerin ortaya konabilmesidir. Bu kapsamda aşağıda belirtilen çerçevelerde çalışmalar yapılması planlanmaktadır.

İktisat Halkası

0